Äppelodlingen består av ett 15-tal fastigheter. Här erbjuds ett fantastiskt boende i gedigna stenhus, ritade och byggda med minimala drift- och underhållskostnader som mål. Alla byggnadsmaterial är noga utvalda utifrån ett miljö-, hälso-, och kretsloppsperspektiv.
Området började bebyggas 2007 och har sakta utvecklats till vad det är idag. Omsorgsfullt har befintlig vegetation sparats och den idylliska atmosfären bevarats. år 2011 nominerades projektet till “Region Skånes Arkitekturpris”. Äppelodlingen ligger med det böljande åkerlandskapet in på knuten. Många mindre vägar och stigar ansluter till området vilka gör att promenaden, joggingturen eller skidturen kan börja direkt vid den egna dörren. På Äppelodlingen andas man frisk luft varje dag.
Centralt har en samlande gröning eller “green” anlagts. Med utgångspunkt från denna har sedan bebyggelsen planerats. På området finns både radhus (s k studiohus) och friliggande villor. Studiohusen ligger i direkt anslutning till gator och småparker. Husens verandor fungerar som övergångszon mellan ute och inne, från offentligt till privat. Området är exploaterat av, och samtliga hus byggda av, Kippel Standard AB. Brave Arkitektkontor har projekterat byggnader och mark. En delad entreprenad (där varje enskild entreprenör endast utfört moment de är specialiserade på) under noggrann ledning/samordning av Brave Arkitektkontor har möjliggjort en bostadsproduktion av mycket hög kvalitet till rimlig kostnad. Ansvarig arkitekt har varit Per-Olof Kippel (arkitekt sar msa).
Kippel Standard AB
Billigare och bättre bostäder - sedan 2007
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla
Tel: 070 3029875
E-mail: info@appelodlingen.se
Org nr: 556728-7700