Kippel Standard AB säljer husen på äppelodlingen i egen regi. På så vis hålls försäljningspriset nere samtidigt som vi hela tiden har full kontroll på vad som händer. Vi uppskattar också den direkta kontakten med husköparen; vi kan enkelt svara på frågor och på andra sätt vara till hjälp. Ett ytterligare plus för oss är att vi kan lyssna in synpunkter och önskemål och ta med dessa i den fortsatta utvecklingen av området.

Intresserad av att se och höra mer? Intresserad av en visning?
Kontakta arkitekt P-O Kippel på tel 070 302 98 75 eller maila till info@appelodlingen.se Kippel Standard AB samarbetar i projektet ”Äppelodlingen” med Sparbanken Syd (som har god kännedom om de hus/fastigheter som är till salu). Köpekontrakt etc har tagits fram i samråd med bankens jurister.

Sparbanken Syd har för husen på Äppelodlingen upprättat ett antal lånekalkyler (de flesta större banker har liknande lånevillkor):

Kippel Standard AB
Billigare och bättre bostäder - sedan 2007
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla
Tel: 070 3029875
E-mail: info@appelodlingen.se
Org nr: 556728-7700