Kippel Standard AB samarbetar i projektet ”Äppelodlingen” med Sparbanken Syd (som har god kännedom om de studiohus/fastigheter som är till salu). Nedanstående lånekalkyler är upprättade av Sparbanken Syd och gäller förutsättningar 2013-01-17 (de flesta större banker har liknande lånevillkor).

Studiohus typ 3 (Tryde 53:19, 53:20)
Pris: 990 000 kronor

Med 15% kontantinsats
Egen insats: 149 000 kr
Skuld: 841 000 kr vilket ger en räntekostnad på 25 308 kr/år (2013-01-17 ränta 3,02%) - 2100 kr/månad
Amortering (amorteringskrav på lån ner till 75%): 6 566 kr/år - 550 kr/månad
Total månadskostnad: 2650 kronor (2100 kr exkl amortering)

Med 25% kontantinsats
Egen insats: 247 500 kr
Skuld: 742 500 kr vilket ger en räntekostnad på 22 424 kr/år (2013-01-17 ränta 3,02%) - 1870 kr/månad
Ingen amortering (endast amorteringskrav på lån ner till 75%)
Total månadskostnad: 1870 kronor

Med 50% kontantinsats
Egen insats: 495 000 kr
Skuld:495 000 kr vilket ger en räntekostnad på 14 949 kr/år (2013-01-17 ränta 3,02%) - 1250 kr/månad
Ingen amortering (endast amorteringskrav på lån ner till 75%)
Total månadskostnad: 1250 kronor

Lagfartskostnad tillkommer: 15 675 kr

När banken ser på kundens (husköparens) betalningsförmåga så skall denna dock klara av ett betydligt högre ränteläge. Dessutom räknar man schablonmässigt med en driftkostnad på 3500 kr, vilket kan jämföras med en verklig beräknad kostnad på ca 1350 kronor (se hustyper / studiohus typ 3).
Det är Finansinspektionen som bestämt om dessa låneregler för hushåll (allt för att minska risken för framtida bostadsbubblor).

Kontakta Sparbanken Syd (Karin Nilsson) på telefon 0417 82 20 00 för vidare information om lånevillkor.

Kippel Standard AB
Billigare och bättre bostäder - sedan 2007
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla
Tel: 070 3029875
E-mail: info@appelodlingen.se
Org nr: 556728-7700