”Jag tror på enkelhet och på förnuft. På äppelodlingen visar det sig i materialval, i konstruktionsprinciper, i planlösningar och i en relativ low-tech. System av låg kvalitet och med kort livslängd har kategoriskt valts bort till förmån för hållbara och beprövade metoder.
Jag tror inte fullt ut på den ”intelligenta bostaden. Jag tror på människans intelligens och hennes förmåga att känna och fatta egna beslut. Det enkla blir det vackra. Det enkla och okomplicerade är det hållbara; enkelt att förstå, enkelt att använda och enkelt att äga. Husen på Äppelodlingen är noga projekterade och alla beslut är noga övervägda. Enkelheten är ett resultat av detta arbete.”

P-O Kippel arkitekt sar msa Per-Olof Kippel har, både i egenskap av arkitekt och som boende på orten, legat bakom mycket av det som hänt och utvecklats i Tomelilla under de senaste 10 åren. Han har startat den omtalade och omtyckta Celticbaren, han ligger bakom Hasse och Tagemuséet, han drog igång ”Kampen om Fyledalen”( av tidningen Offside utnämnd till Sveriges häftigaste fotbollsdrabbning), han har ordnat utställningar, regelbundet bjudit in till resor, utmanat lokalpolitiker och fått fart på en och annan tjänsteman. Per-Olof Kippel driver också ett kontorshotell där etablerade företag hyr in sig sida vid sida med unga företag under uppbyggnad.

”Per-Olof Kippel är förvisso arkitekt, men han är lika mycket stigfinnaren i en djungel av möjligheter… Han föredrar enkelheten i ljuset av frihet framför prål och falsk fasad.”


Björn Ranelid  


info@bravearkitektkontor.se

Kippel Standard AB
Billigare och bättre bostäder - sedan 2007
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla
Tel: 070 3029875
E-mail: info@appelodlingen.se
Org nr: 556728-7700