Med sitt ljus och sin rymd inspirerar bostäderna till all form av skapande. Det finns en robusthet som gör att både inne- och utemiljöer tål lite hårdare tag. Här finns möjligheter att förverkliga drömmar och idéer. Välkommen till ”verkstaden” Äppelodlingen.

Jordmånen är lätt och växtligheten ängslik av naturen. Med lite tålamod och envishet kan trädgårdarna emellertid förvandlas till prunkande paradis innehållande både produktiva grönsaksodlingar och härliga blomsterrabatter.

Den gamla äppelodlingen finns kvar med sina knotiga träd och med äpplen som bara väntar på att få tas om hand. Att bo på Äppelodlingen är lite som att bo i en ateljé, eller kanske t o m som att bo i en konsthall. År 2011 (när byggnaderna var under uppförande) visades den uppmärksammade utställningen ”8fotografer8hus” på området. 8 framstående svenska fotografer förvandlade då 8 hus till 8 små konsthallar.

I anslutning till Äppelodlingen har uppförts små ”hantverkshus”. Dessa är små verkstäder som hyrs ut för projekt som inte låter sig genomföras i hemmet.

Ett boende på Äppelodlingen erbjuder fina förutsättningar att arbeta hemifrån. Om man ändå vill ha en arbetsplats (och arbetskamrater) att gå till så ligger ”Trydefastigheten” precis intill. Här finns fräscha kontorslokaler att hyra. Läs mer

Kippel Standard AB
Billigare och bättre bostäder - sedan 2007
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla
Tel: 070 3029875
E-mail: info@appelodlingen.se
Org nr: 556728-7700