Kippel Standard AB samarbetar i projektet ”Äppelodlingen” med Sparbanken Syd (som har god kännedom om de studiohus/fastigheter som är till salu). Nedanstående lånekalkyler är upprättade av Sparbanken Syd och gäller förutsättningar 2013-01-17 (de flesta större banker har liknande lånevillkor).

Studiohus typ 1 (Tryde 53:16)
Pris: 1 250 000 kronor

Med 15% kontantinsats
Egen insats: 187 500 kr
Skuld: 1 062 500 kr vilket ger en räntekostnad på 31 973 kr/år (2013-01-17 ränta 3,02%) - 2660 kr/månad
Amortering (amorteringskrav på lån ner till 75%): 8 333 kr/år - 690 kr/månad
Total månadskostnad: 3350 kronor (2660 kr exkl amortering)

Med 25% kontantinsats
Egen insats: 312 500 kr
Skuld: 937 500 kr vilket ger en räntekostnad på 28 313 kr/år (2013-01-17 ränta 3,02%) - 2360 kr/månad
Ingen amortering (endast amorteringskrav på lån ner till 75%)
Total månadskostnad: 2360 kronor

Med 50% kontantinsats
Egen insats: 625 000 kr
Skuld: 625 000 kr vilket ger en räntekostnad på 18 875 kr/år (2013-01-17 ränta 3,02%) - 1570 kr/månad
Ingen amortering (endast amorteringskrav på lån ner till 75%)
Total månadskostnad: 1570 kronor

Lagfartskostnad tillkommer: 19 575 kr

När banken ser på kundens (husköparens) betalningsförmåga så skall denna dock klara av ett betydligt högre ränteläge. Dessutom räknar man schablonmässigt med en driftkostnad på 3500 kr, vilket kan jämföras med en verklig beräknad kostnad på ca 1450 kronor (se hustyper / studiohus typ 1).
Det är Finansinspektionen som bestämt om dessa låneregler för hushåll (allt för att minska risken för framtida bostadsbubblor).

Kontakta Sparbanken Syd (Karin Nilsson) på telefon 0417 82 20 00 för vidare information om lånevillkor.

Kippel Standard AB
Billigare och bättre bostäder - sedan 2007
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla
Tel: 070 3029875
E-mail: info@appelodlingen.se
Org nr: 556728-7700