Med studiohusen på Äppelodlingen i Tomelilla introduceras en ny boendeform; en liten och smart fastighet med ett hus byggt av rymd och ljus.

Hustyp 1 har inga stängda utrymmen; alla ytor, inkl den slutna trädgården bakom sitt höga plank, vävs samman till ett och samma rum. I detta enda rum kan dock olika funktioner tydligt avgränsas. Entré och köksdel (och även badrummet) definieras av golvmaterial och en lägre takhöjd. Detta är inget stort hus men det är mycket högt till tak, så högt att ett rymligt loft får plats.

Hustyp 1 har en boendearea på 45m2 i markplan och ytterligare 15m2 i loftplanet (utöver dessa ytor finns ytterligare ca 6m2 lämpliga att inreda som förråd).


Arkitekt: Brave Arkitektkontor
Byggherre: Kippel Standard AB

Bostad 60m2 (45m2 bottenplan, 15m2 loftplan)
Teknikhus 2m2

Grundläggning:
Komprimerad grus 500mm
Kantelement 400mm
Cellplast 300mm
Betong 100mm

Stomme:
Väggar murade med lättbetongblock / putsade (Siporex - ytterväggar med u-värde 0,23)
Självbärande takplåt med isolering 300mm
(u-värde 0,12) och takpapp (Icopal – Mono 501 PM)

Takavvattning / plåtarbete: Zink

Veranda: Däck och övrig konstruktion av obehandlad ek

Fönster och dörrar:
Fönster från Velfac. Inner- och ytterdörrar från Br Nilssons Snickeri i Osby

Invändigt:
Innerväggar murade med lättklinkerblock / putsade
Gipsklädda innertak
Samtliga tak och väggar vitmålade
Golv med oljad ekparkett /grafitgrå klinker / plankgolv på loft

Utrustning:
Köksinredning från Smedstorps Kök
Vitvaror – spis, fläkt, kyl/frys, diskmaskin
Blandare (wc/dusch/kök) – Mora kvalitetsblandare
Kamin från Handöl (komplett med rörskorsten)

Teknik:
Vattenburen golvvärme
Separat varmvattenberedare
Mekaniskt frånluftsystem med frånluftsfläktar i kök/våtutrymme och tilluftsventiler i rum
Anslutning el, 16A
Anslutning till Telias fasta nät
Anslutning till kommunalt VA

Samfällighet:
Andel i samfällighet Tryde s:14 / ga:7. Gator (inkl gatubelysning) och planteringar sköts i en samfällighet. Varje bostad har andelstalet 1. Obebyggda tomter har andelstalet 0,1. Än finns ingen fastslagen årsavgift men i samfällighetens stadgar står att en årlig avgift skall tas ut. Det är medlemmarna (alla boende) som under år 2013 beslutar hur stor avgiften skall vara, samt om – och i så fall vad – man skall investera i.Sektion


Loftplan


Plan

Kippel Standard AB
Billigare och bättre bostäder - sedan 2007
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla
Tel: 070 3029875
E-mail: info@appelodlingen.se
Org nr: 556728-7700