Kippel Standard AB samarbetar i projektet ”Äppelodlingen” med Sparbanken Syd (som har god kännedom om de studiohus/fastigheter som är till salu). Nedanstående lånekalkyler är upprättade av Sparbanken Syd och gäller förutsättningar 2013-01-17 (de flesta större banker har liknande lånevillkor).

Studiohus typ 2 (Tryde 53:23, 53:24)
Pris: 1 750 000 kronor

Med 15% kontantinsats
Egen insats: 262 500 kr
Skuld: 1 487 500 kr vilket ger en räntekostnad på 44 761 kr/år (2013-01-17 ränta 3,02%) - 3730 kr/månad
Amortering (amorteringskrav på lån ner till 75%): 11 666 kr/år - 970 kr/månad
total månadskostnad: 4700 kronor (3730 kr exkl amortering)

Med 25% kontantinsats
Egen insats: 437 500 kr
Skuld: 1 312 500 kr vilket ger en räntekostnad på 39 638 kr/år (2013-01-17 ränta 3,02%) - 3300 kr/månad
Ingen amortering (endast amorteringskrav på lån ner till 75%)
Total månadskostnad: 3300 kronor

Med 50% kontantinsats
Egen insats: 875 000 kr
Skuld: 875 000 kr vilket ger en räntekostnad på 26 425 kr/år (2013-01-17 ränta 3,02%) - 2200 kr/månad
Ingen amortering (endast amorteringskrav på lån ner till 75%)
Total månadskostnad: 2200 kronor

Lagfartsavgift tillkommer: 27 075 kr

När banken ser på kundens (husköparens) betalningsförmåga så skall denna dock klara av ett betydligt högre ränteläge. Dessutom räknar man schablonmässigt med en driftkostnad på 3500 kr, vilket kan jämföras med en verklig beräknad kostnad på ca 2100 kronor (se hustyper / studiohus typ 2).
Det är Finansinspektionen som bestämt om dessa låneregler för hushåll (allt för att minska risken för framtida bostadsbubblor).

Kontakta Sparbanken Syd (Karin Nilsson) på telefon 0417 82 20 00 för vidare information om lånevillkor.

Kippel Standard AB
Billigare och bättre bostäder - sedan 2007
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla
Tel: 070 3029875
E-mail: info@appelodlingen.se
Org nr: 556728-7700